Kelahiran anak ke-2: Zakariya Ahmad Zaid

0
1512

Alhamdulillah pada hari Ahad, 4 Syawal1434 (11 Agustus 2013) telahlahir dengan selamat anak kami yang ke-2 (adeknya Nabilah):

 

ZAKARIYA AHMAD ZAID (Panggilan “Zakariya”atau “Ahmad”)

 

Sekilas tentang makna penamaan tersebut:

Zakariya       : Namaseorang Nabi. Nabi Zakariya adalah keturunan Nabi Sulaiman. Dia memiliki anakyang bernama Yahya yang juga seorang nabi (Lihat QS Maryam: 2-11 ). NabiZakariya adalah paman sekaligus pengasuh Maryam, ibunya nabi Isa alaihimussalam.

Ahmad         : Ahmad artinya “lebih terpuji”. Ahmadmerupakan salah satu nama nabi Muhammad shollallahu alaihi wasallam (lihatQS ash-Shaff: 6). Ahmad juga nama salah seorang ulama’ besar dalam Islamyaitu Imam Ahmad bin Hambal.

Zaid               : Adalah nama salah seorangsahabat Rasulullah yaitu Zaid bin Tsabit. Dia adalah penulis wahyu dansurat-surat Rasulullah. Dia adalah salah seorang sahabat yang dikenal cerdasdan kuat hafalannya. Pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq dia diamanahimengumpulkan al Qur’an.

 

Do’a dan ucapan selamatdikaruniai anak:

بَارَكَاللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ،وَرُزِقْتَ بِرَّهُ

Semoga Allah memberkahimu dalam anakyang diberikan kepadamu. Kamu pun bersyukur kepada Sang Pemberi, dan dia dapatmencapai dewasa, serta kamu dikaruniai kebaikannya.”

 

(Abu Zakariya* Sutrisno & Herlani)

 

 

Catatan: *) Berkun-yah adalah salah satu sunnah Rasulullah, lihat HR.Bukhari 6203, Muslim 2150. Kunyah (nama panggilan) adalah nama yang diawali dengan “abu” atau “ibnu”untuk laki-laki dan “ummu” atau “bintu” untuk perempuan. Contoh Abu ZakariyaSutrisno, “Abu Zakariya” adalah kunyah, sedang “Sutrisno” adalah nama asli.Allahu A’lam.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here