Kezaliman

0
2973

Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim dan tidak boleh dizalimi. Allah ta’ala berfirman,

لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Kamu tidak menzalimi  dan tidak (pula) dizalimi.”(QS. Al Baqarah: 279)

Diriwayatkan dalam sebuah hadits Qudsi, Allah ta’ala berfirman, “Wahai hambaKu, Aku haramkan kezaliman atas diriKu dan Aku jadikan diantaramu sebagai keharaman maka jangan saling menzalimi!” (HR. Muslim no. 2577). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat!” (HR. Muslim 2578)

Kezaliman ada tiga jenis, yaitu:

Pertama, Kezaliman kepada Tuhan

Yaitu dengan kufur kepadaNya dan melakukan kesyirikan. Allah ta’ala berfirman yang artinya, “Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al Baqarah: 254). Allah ta’ala juga befirman, “Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar!” (QS Luqman: 13).

Kedua, Kezaliman pada orang lain atau makhluk yang lainnya

Yaitu dengan mengganggu kehormatan, badan, atau hartanya tanpa haq. Rasulullah bersabda, “Setiap muslim atas muslim lainnya haram, hartanya, darahnya dan kerhormatannya” (HR. Muslim no. 2564). Rasulullah juga bersabda, “Barangsiapa memiliki kezaliman kepada saudaranya dari kehormatannya atau dari sesuatu (yang lain) maka hendaknya minta dihalalkan darinya hari ini,  sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal shalih maka akan diambil sesuai kedzalimannya. Jika tidak memiliki kebaikan maka diambil kejelekan dari orang yang dizalimi kemudian ditimpakan atasnya” (HR. Bukhari).

Ketiga, kezaliman pada diri sendiri

Yaitu dengan mengotorinya dengan dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa pada hakekatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah befirman, “Mereka tidak menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri” (QS. Al A’raf: 160).

Semoga bermanfaat.

Disarikan dari kitab Minhajul Muslim.

Abu Zakariya Sutrisno. Riyadh, 3/1/438H.


| Web:Ukhuwahislamiah.com | FB:Ukhuwah Islamiah | Twitter:@ukhuwah_islamia |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here