Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat

0
2876

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah memberi penjelasan ringkas hal-hal penting yang perlu diketahui kaum muslimin dalam kitabnya yang berjudul Ad Durrus al Muhimmah lil Aammatil Al Ummah. Kiranya kitab yang ringkas ini dapat menjadi tahapan awal untuk mendalami agama islam dan sebagai pegangan para da’I dalam membimbing umat. Ebook kitab dapat didownload di : Http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Pelajaran_Penting_Untuk_Seluruh_Umat.pdf

Berikut daftar isi dari kutaib tersebut yang kami beri link beberapa tulisan kami yang berkaitan dengan point-point yang disebutkan syaikh. Semoga bermanfaat.

Pelajaran Ke:

 1. Mempelajari Surat Al fatihah dan Surat2 pendek lainnya dari al-Zalzalah sampai An-Nas
 2.  Makna dan Syarat La ilaha illallah
 3. Rukun Iman
 4. Pembagian Tauhid dan Syirik
 5. Rukun Islam (Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji)
 6. Syarat-Syarat Shalat
 7. Rukun-Rukun Shalat
 8. Kewajiban-Kewajiban Shalat
 9. Bacaan Tasyahud
 10. Sunnah-Sunnah Shalat
 11. Hal-Hal yang Membatalkan shalat
 12. Syarat-Syarat Wudhu
 13. Hal-Hal yang Wajib dan Sunnah dalam Wudhu
 14. Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu
 15. Akhlak Mulia
 16. Adab-Adab Islamiyah
 17. Waspada Terhadap Syirik dan Maksiat
 18. Penyelenggaraan Jenazah dan Tata Cara Shalat Jenazah

Abu Zakariya Sutrisno [Riyadh, 11 Dzulqa’dah 1432 H/ 9 Okt 2011]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here